Promovarea imaginii școlii

Promovarea imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel local prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. Crearea şi promovarea unei imagini pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional.

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.

Responsabil:

  • Ing. Prof. Camalesa Daniela

       Membrii:

  • Prof. Bumbel Mariana, Prof. Cazacu Carmen, Prof. Miloşescu Cristian, Prof. Matei Bogdan, Prof. Fueru Gabriela.