ROSE-PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale  pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.

Proiectul ROSE are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de  100.000   Euro.                                                                                 Prima etapă, runda 1, din care face parte Colegiul Tehnic „Dierna”, include aproximativ 25% din liceele eligibile din România , iar din județul Mehedinți mai fac parte, alături de noi, liceul Traian Lalescu din Orșova și liceul din Șișești.

Subproiectul nostru se numește O şcoală pentru toţi, şanse mai  mari  ȋn viaţă „ , grantul acordat cu nr.: SGL/RI/192 din 27.06.2017, în valoare de 449.816 RON, iar implementarea sa de către liceu se va realiza în perioada iulie 2017 – septembrie 2021.

Grupul țintă vizat în cadrul SGL sunt elevii de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a cursuri de zi și până la clasa a XIII-a seral , în special elevii aparținând unor grupuri   dezavantajate. Următorii sunt considerați a fi elevi aparținând unor grupuri dezavantajate: elevii care provin din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza etniei (inclusive romi), cei care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi având unul sau ambii  părinți care lucrează în străinătate sau elevi care au cerințe educaționale speciale.

Obiectivele grantului sunt: reducerea ratei de abandon școlar în liceu, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. În cadrul acestui proiect, Colegiul nostru și-a propus activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care includ, printre altele:

  • activități de pregătire și remediale la disciplinele din care se dă examenul de bacalaureat, activități de consiliere, îndrumare și orientare vocațională care vor fi desfășurate de un coache specializat, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală (acestea reprezentând 50% din costurile proiectului);
  • activități extracurriculare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, activități de debate ( încununate cu premiul I la Costești, Alba Iulia și Constanța), teatru ,dansuri, voluntariat și activități ecologice, formarea de rețele interșcolare ( la 20% din costurile proiectului);
  • lucrări de renovare, amenajare a unui centru de activități educative și socio-culturale în clădirea cu atelierele, la etajul 1( zugrăvit, montare de parchet/gresie, corpuri de iluminat), fără impact negativ asupra mediului
  • achiziții de bunuri: stația radio, două laptop-uri, imprimantă multifuncțională, reportofon, aparat foto, tablă inteligentă,  videoproiectoare, flipchart-uri, stație sunet pentru spectacole ( 20% din costurile directe).
  • Activități de management al proiectului ( 10% din valoarea proiectului)

Până în prezent s-au desfășurat activitățile de pregătire, temediale și extracurricuare conform graficului și orarului propus în cadrul subproiectului, iar achiziționarea de bunuri s-a realizat aproape în totalitate. Lucrările de amenajare a centrului de activități urmează să se desfășoare în lunile mai-august 2019, posibilîn regie proprie, datorită lipsei de interes a firmelor specializate în construcții din județ.

Lasă un răspuns