Baza materiala

Sali de clasa, cabinete si laboratoare:

· cabinet de marinărie;
· cabinet turism;
· cabinet mecatronică;
· cabinet electronică;
· cabinet electrotehnică;
· cabinet organe de maşini;
· 2 cabinete informatică;
· cabinet fizică I / cabinet informatica;
· cabinet fizică II;
· cabinet matematica I;
· cabinet matematica II;
· cabinet matematica III;
· laborator chimie;
· cabinet limba şi literatura româna I;
· cabinet limba şi literatura româna II;
· cabinet limbi moderne;
· cabinet geografie;
· cabinet ştiinţe sociale;
· cabinet istorie;

Prin Programul PHARE de reabilitare a şcolilor din învăţământul românesc (2002), şcolii noastre i-au fost alocate importante fonduri importante pentru modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor/ cabinetelor de specialitate. Astfel, cursurile se desfăşoară în săli moderne ce respectă condiţiile ergonomice impuse de UE.

Bibliotecă (27.000 de volume) – un spatiu de lectura, dar si de lansare de carte.

Ateliere de practică

–          cu specific auto,
–          mecanică,
–          turism,
–          alimentatie.

Instruirea practică a elevilor se efectuează în 6 ateliere, pe nava şcoală “Dierna” si la agentii economici.

 

Nava şcoală DIERNA

Nava Dierna, destinată instruirii elevilor, a fost construită în 1979 la şantierul naval din Giurgiu şi modernizată în anul 2008 la şantierul naval din Cladova – Serbia prin sporirea confortului şi prin înlocuirea echipamentelor de navigaţie pentru aducerea acestora la standardele tehnice ale Uniunii Europene privind Siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării.

Sala de educație fizică si teren de sport

Orele de educaţie fizică si sport se desfăşoară într-o sală modernă, echipată la nivelul exigenţelor actuale.

Internat cu cantină

Cazarea elevilor este asigurată într-un cămin cu capacitatea maximă de 600 de locuri, care a fost renovat pe un palier şi dotat cu mobilier adecvat prin sprijinul asociaţiei daneze Born – Rumanien”. Elevii beneficiază şi de o cantină cu sală de mese cu 120 de locuri pe serie.

Lasă un răspuns